Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Baterija nije napunjena.

  • Kada baterija nije napunjena (lampica za punjenje ne svetli) čak i ako ste je propisno napunili, proverite da li je napajanje fotoaparata isključeno, a zatim izvadite bateriju i ponovo je dobro umetnite ili iskopčajte i ponovo povežite USB kabl.