Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Lista okvira za fokusiranje

Okvir za fokusiranje se razlikuje kao što sledi, u zavisnosti od režima snimanja.

Kada se koristi režim kontrastnog automatskog fokusa ili automatskog fokusa sa detekcijom faza u fokusnoj ravni

Kada se koristi automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni

  • Kada je [Focus Area] podešeno na [Wide] ili na [Zone], a vi ciljate pokretni objekat, okvir za fokusiranje može da se prikaže kao što je gore navedeno.

Kada se fokus postigne automatski na osnovu celog područja na monitoru

  • Kada je [AF Illuminator] podešeno na [Auto], a [Focus Area] je podešeno na [Wide] ili [Zone], okvir AF opsega se prikazuje isprekidanom linijom.
  • Kada koristite neku drugu funkciju zuma, a ne optički zum, postavka [Focus Area] je onemogućena i okvir za fokusiranje je prikazan isprekidanom linijom. Automatski fokus funkcioniše tako što daje prioritet sredini ili području oko sredine.