Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Uporaba funkcije »Quick Navi«

Ko uporabljate iskalo, lahko nastavitve spremenite neposredno z uporabo zaslona funkcije Quick Navi.

  1. Pritiskajte gumb DISP (Nastavitev zaslona) na izbirnem kolescu, dokler se zaslon ne nastavi v način [For viewfinder].
  2. Pritisnite gumb Fn (Funkcija), da zaslon preklopite v zaslon Quick Navi.

  3. Želeno funkcijo izberete tako, da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del na izbirnem kolescu.
  4. Želeno nastavitev izberete tako, da obrnete sprednji izbirnik.
    • Nekatere vrednosti nastavitev lahko natančneje prilagodite z vrtenjem zadnjega izbirnika.

Določanje nastavitev na dodeljenem zaslonu

  • V 3. koraku izberite želeno funkcijo in pritisnite v sredini izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Sledite navodilom za uporabo (A), da določite nastavitve.