Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Uporaba gumba Fn (Funkcija)

Med fotografiranjem in snemanjem lahko prikličete funkcije. Pod gumbom Fn (Funkcija) lahko registrirate do 12 pogosto uporabljanih funkcij.

  1. Pritisnite gumb Fn (Funkcija) v načinu za fotografiranje.

  2. Izberite funkcijo, ki jo želite registrirati, tako da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del na izbirnem kolescu.

  3. Želeno nastavitev izberete tako, da obrnete sprednji izbirnik.
    • Nekatere funkcije lahko podrobno prilagodite z zadnjim izbirnikom.

Določanje nastavitev na dodeljenem zaslonu

  • V 2. koraku izberite želeno funkcijo in pritisnite v sredini izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Sledite navodilom za uporabo (A), da določite nastavitve.