Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Uporaba elementov MENU

V tem poglavju se boste naučili, kako spremeniti nastavitve, ki se nanašajo na delovanje fotoaparata, in kako uporabljati funkcije fotoaparata, vključno s fotografiranjem, predvajanjem in načini delovanja.

  1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

  2. Želeni element MENU izberite z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom na izbirnem kolescu ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato pritisnite v sredini izbirnega kolesca.
    • Odvisno od nastavitve [Tile Menu] se lahko zaslonski prikaz premakne neposredno s 1. koraka na 3. korak.

  3. Želeno nastavitev izberite z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom na izbirnem kolescu ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato pritisnite v sredini izbirnega kolesca.
    Izberite ikono na vrhu zaslona in pritisnite levi/desni del na izbirnem kolescu, da se pomaknete na drug element MENU.

  4. Izberite vrednost želene nastavitve, nato pritisnite , da potrdite.