Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Funkcije zooma, ki so na voljo pri tem izdelku

Funkcija zooma fotoaparata z združevanjem funkcij omogoča večjo povečavo. Ikona, prikazana na zaslonu, se spremeni glede na izbrano funkcijo zooma.

(1) Razpon optičnega zooma
Poveča slike v razponu zooma objektiva.
Ko je nameščen objektiv s samodejnim zoomom, se prikaže vrstica zooma za razpon optičnega zooma.
Ko je nameščen objektiv, ki ni objektiv s samodejnim zoomom, se vrstica zooma za razpon optičnega zooma ne prikaže.

(2) Razpon pametnega zooma ()
Poveča slike, ne da bi se pri tem zmanjšala originalna kakovost zaradi delnega obrezovanja slike (le v primeru, ko je velikost slike [M] ali [S]).

(3) Razpon zooma jasne slike ()
Poveča slike s slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti. Najprej nastavite [Zoom Setting] na [On:ClearImage Zoom] ali [On:Digital Zoom].

(4) Razpon digitalnega zooma ()
Slike lahko povečate s slikovnim postopkom. Če izberete [On:Digital Zoom] za [Zoom Setting], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

Opomba

 • Privzeta nastavitev za [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Privzeta nastavitev za [Image Size] je [L]. Če želite uporabiti pametni zoom, spremenite [Image Size] v [M] ali [S].
 • Funkcije zooma, razen optičnega zooma, med fotografiranjem niso na voljo v naslednjih primerih:
  • [Sweep Panorama]
  • Možnost [Smile/Face Detect.] je nastavljena na [Smile Shutter]
  • Možnost [Quality] je nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG]
 • Pri snemanju filmov ne morete uporabljati funkcije pametnega zooma.
 • Ko je nameščen objektiv z motornim zoomom, ne morete uporabljati funkcije [Zoom] iz menija MENU. Če slike povečate prek razpona optičnega zooma, izdelek samodejno preklopi na možnost [Zoom].
 • Če uporabljate poljubno funkcijo zooma, razen optičnega zooma, je nastavitev [Focus Area] onemogočena. AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega. Poleg tega je možnost [Metering Mode] nastavljena na [Multi].