Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Gumb DISP (monitor)

Omogoča nastavitev načinov zaslonskega prikaza, ki ga je v načinu fotografiranja mogoče nastaviti za monitor z možnostjo (Nastavitev zaslona).

  1. MENU (Custom Settings) → [DISP Button] [Monitor] → želena nastavitev → [Enter].
    Elementi, ki so označeni z oznako , so na voljo.

Podrobnosti elementov menija

Graphic Display:
Prikaže osnovne informacije o fotografiranju. Grafično prikaže hitrost zaklopa in vrednost zaslonke.
Display All Info.:
Prikaže informacije o snemanju.
No Disp. Info.:
Ne prikaže informacij o snemanju.
Histogram:
Grafično prikaže porazdelitev svetlosti.
Level:
Prikaže, ali je fotoaparat enak v vodoravni smeri in smeri naprej-nazaj. Če je fotoaparat enak v obeh smereh, indikator zasveti zeleno.
For viewfinder:
Prikaže informacije, ki so primerne za fotografiranje z iskalom.