Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Kakovost (fotografija)

Nastavi obliko stiskanja fotografij.

  1. MENU (Camera Settings) → [Quality] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

RAW:
Format datoteke: RAW (Zapisuje s formatom stiskanja RAW.)
Digitalna obdelava se v tem formatu datoteke ne izvede. Izberite ta format, če želite obdelati slike na računalniku za poklicne namene.

  • Velikost slike je nastavljena na največjo velikost. Velikost slike ni prikazana na zaslonu.

RAW & JPEG:
Format datoteke: RAW (Zapisuje s formatom stiskanja RAW.) + JPEG
Sliki RAW in JPEG sta ustvarjeni hkrati. Primerno, kadar potrebujete dve slikovni datoteki – datoteko JPEG za prikaz in datoteko RAW za urejanje.

Extra fine:
Format datoteke: JPEG
Slika je stisnjena v format JPEG, posneta pa je z višjo kakovostjo kot v načinu [Fine].

Fine (privzeta nastavitev):
Format datoteke: JPEG
Slika je med snemanjem stisnjena v format JPEG.

Standard:
Format datoteke: JPEG
Slika je med snemanjem stisnjena v format JPEG. Ker je hitrost stiskanja v načinu [Standard] večja od hitrosti v načinu [Fine], je velikost datoteke v načinu [Standard] manjša od velikosti v načinu [Fine]. Na ta način je mogoče zapisati več datotek na eno pomnilniško kartico, toda kakovost slik je slabša.

Opomba

  • Če slik ne boste spreminjali z računalnikom, priporočamo zapisovanje slik v formatu JPEG.
  • Slikam formata RAW ni mogoče dodati registracije DPOF (naročilo tiskanja).