Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Panorama: Direction

Nastavi smer pomikanja fotoaparata pri fotografiranju panoramskih slik.

  1. MENU (Camera Settings) → [Panorama: Direction] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Right (privzeta nastavitev):
Pomikajte fotoaparat od leve strani proti desni.

Left:
Pomikajte fotoaparat od desne strani proti levi.

Up:
Pomikajte fotoaparat od spodaj navzgor.

Down:
Pomikajte fotoaparat od zgoraj navzdol.