Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Focus Mode

Izberite način ostrenja tako, da bo ustrezal gibanju objekta.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

(Single-shot AF) (privzeta nastavitev):
Izdelek zaklene ostrenje, ko je prilagoditev ostrenja dosežena. [Single-shot AF] uporabljajte za nepremikajoče se objekte.

(Continuous AF):
Izdelek nastavlja ostrino, medtem ko držite do polovice pritisnjeno sprožilo. To uporabljajte za premikajoče se objekte.

(DMF):
Omogoča uporabo kombinacije ročnega in samodejnega ostrenja.

(Manual Focus):
Ročno prilagodi ostrenje.

Opomba

  • Če je objekt preblizu, se na sliki lahko prikaže prah ali prstni odtisi, ki so na objektivu. Objektiv obrišite z mehko krpo ali podobnim.
  • Ko spremenite način ostrenja, se izbriše razdalja ostrenja, ki ste jo nastavili.
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF], se ne sliši pisk, ko se izvede ostrenje.