Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Focus Area

Nastavi območje ostrenja. Uporabite to funkcijo, kadar v načinu samodejnega ostrenja ni mogoče doseči pravilne izostritve.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Area] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Wide:
Samodejno izostri objekt v celotnem razponu slike.
Ko v načinu fotografiranja pritisnete sprožilo do polovice, se okrog izostrenega območja prikaže zeleni okvir.
Zone:
Izbere področje na monitorju, ki ga naj izostri. Področje je sestavljeno iz devetih področij ostrenja, pri čemer izdelek samodejno izbere tisto področje, ki ga mora izostriti.
Center:
Samodejno izostri objekt v središču slike. Če to funkcijo uporabite v kombinaciji s funkcijo zaklepa AF, lahko sestavite želeno sliko.
Flexible Spot:
Omogoča premik okvirja razpona AF do želene točke na zaslonu in izostritev izredno majhnega objekta v ozkem območju.
Z vrtenjem izbirnega kolesca lahko na zaslonu za fotografiranje v načinu Flexible Spot spremenite velikost okvirja iskala razpona AF.