Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

AF w/ shutter (fotografija)

S to funkcijo izberete, ali se ob pritisku sprožila do polovice izvede samodejno ostrenje. Izberite možnost [Off], kadar želite ločeno prilagoditi ostrenje in osvetlitev.

  1. MENU(Custom Settings) → [AF w/ shutter] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Samodejno ostrenje se izvede, če sprožilo pritisnete do polovice.
Off:
Samodejno ostrenje se ne izvede, tudi če sprožilo pritisnete do polovice.

Namig

  • Če je funkcija [AF w/ shutter] nastavljena na [Off], še vedno lahko uporabite funkcijo [AF On].