Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

AE lock

Če je kontrast med objektom in ozadjem visok (npr. pri fotografiranju objekta, osvetljenega od zadaj, ali objekta ob oknu), pred fotografiranjem izmerite svetlobo v predelu objekta, ki je ustrezno osvetljen, ter zaklenite osvetlitev. Če želite zmanjšati svetlost objekta, izmerite svetlobo v predelu, ki je svetlejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona. Če želite svetlost objekta povečati, izmerite svetlobo v predelu, ki je temnejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona.
  1. Prilagodite izostritev v točki prilagoditve osvetlitve.
  2. Preklopite stikalo AF/MF/AEL v položaj AEL in nato pritisnite gumb AEL.

    Osvetlitev je zaklenjena in lučka (Zaklep AE) zasveti.
  3. Držite gumb AEL pritisnjen, izostrite objekt in fotografirajte.
    • Če želite nastavljeno osvetlitev uporabiti za več posnetkov, med fotografiranjem držite gumb AEL pritisnjen. Ko gumb spustite, se osvetlitev ponastavi.

Namig

  • Če izberete funkcijo [AEL toggle] v meniju [Custom Key Settings], lahko osvetlitev zaklenete, ne da bi bilo treba držati gumb AEL pritisnjen.