Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

AEL w/ shutter (fotografija)

S to funkcijo določite, ali se ob pritisku sprožila do polovice nastavi osvetlitev.

  1. MENU (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto (privzeta nastavitev):
Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF], je omogočena nastavitev osvetlitve po samodejni prilagoditvi ostrenja, ko pritisnete sprožilo do polovice.
On:
Nastavi osvetlitev ob pritisku sprožila do polovice.
Off:
Ne nastavi osvetlitve ob pritisku sprožila do polovice. Ta način uporabite, kadar želite prilagoditi ostrenje in osvetlitev ločeno.
Pri fotografiranju v načinu [Cont. Shooting] ali [Spd Priority Cont.] fotoaparat sproti prilagaja osvetlitev.

Opomba

  • Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF] in možnost [AEL w/ shutter] na [Off] ali [Auto], se zaslonka nastavi v trenutku, ko pritisnete sprožilo do polovice. Če se svetlost med neprekinjenim fotografiranjem znatno spreminja, spustite sprožilo in ga znova pritisnite do polovice.
  • Upravljanje z gumbom AEL ima prednost pred nastavitvami [AEL w/ shutter].