Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Cont. Bracket

Omogoča snemanje več fotografij s samodejnim spreminjanjem osvetlitve (potemnitvijo in osvetlitvijo). Pritisnite in zadržite sprožilo, dokler se zaporedno snemanje ne zaključi.
Po snemanju lahko izberete poljubno sliko.

  1. MENU (Camera Settings) → [Drive Mode][Cont. Bracket]
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image (privzeta nastavitev):
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,3 EV).
Cont. Bracket: 0.3EV 5 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje petih fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,3 EV).
Cont. Bracket: 0.5EV 3 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,5 EV).
Cont. Bracket: 0.5EV 5 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje petih fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,5 EV).
Cont. Bracket: 0.7EV 3 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,7 EV).
Cont. Bracket: 0.7EV 5 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje petih fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 0,7 EV).
Cont. Bracket: 1.0EV 3 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 1,0 EV).
Cont. Bracket: 2.0EV 3 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 2,0 EV).
Cont. Bracket: 3.0EV 3 Image:
Ta nastavitev omogoča neprekinjeno snemanje treh fotografij s spremenjeno vrednostjo osvetlitve (+/– 3,0 EV).

Opomba

  • Zadnji posnetek je prikazan v samodejnem pregledu.
  • Če v načinu [Manual Exposure] izberete [ISO AUTO], se osvetlitev spremeni glede na prilagojeno vrednost ISO. Če izberete nastavitev, ki ni [ISO AUTO], se osvetlitev spremeni glede na prilagojeno hitrost zaklopa.
  • Pri prilagoditvi se osvetlitev spremeni glede na izravnano vrednost.
  • Pri uporabi bliskavice fotoaparat zaporedno fotografira z bliskavico, pri čemer se moč slednje spreminja, tudi če je izbrana možnost [Cont. Bracket]. Pritisnite sprožilo za vsako sliko.