Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

D-Range Opt. (DRO)

Izdelek sliko razdeli na majhna območja in analizira kontrast svetlobe ter senc med objektom in ozadjem ter ustvari sliko z optimalno svetlostjo in prelivanjem.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.].
  2. Izberite želeno nastavitev z levim/desnim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

D-Range Optimizer: Auto (privzeta nastavitev):
Samodejno prilagodi svetlost.
D-Range Optimizer: Lv1D-Range Optimizer: Lv5:
Optimizira prelivanje na posnetku za vsako razdeljeno območje. Izbirate lahko med ravnjo optimizacije od Lv1 (nizka) do Lv5 (visoka).

Opomba

  • Možnost [DRO/Auto HDR] je nastavljena na [Off], kadar je način fotografiranja nastavljen na [Sweep Panorama] ali se uporablja možnost [Multi Frame NR] ali [Picture Effect].
  • Možnost je nastavljena na [Off], ko je v meniju [Scene Selection] izbrana možnost [Sunset], [Night Scene], [Night Portrait], [Hand-held Twilight] ali [Anti Motion Blur]. Možnost je nastavljena na [D-Range Optimizer: Auto], ko je v meniju [Scene Selection] izbran drug način.
  • Pri fotografiranju s funkcijo [D-Range Opt.] se lahko na sliki pojavi šum. Izberite ustrezno raven, tako da preverite posnetek, zlasti kadar povečate učinek.