Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Auto HDR

Poveča razpon (prelivanje) in omogoča fotografiranje od svetlih do temnih delov z ustrezno svetlostjo (HDR: High Dynamic Range). Posnameta se slika z ustrezno osvetlitvijo in prekrivna slika.

  1. MENU(Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Izberite želeno nastavitev z levim/desnim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Auto HDR: Exposure Diff. Auto (privzeta nastavitev):
Samodejno popravi razliko osvetlitve.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EVAuto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Nastavi razliko osvetlitve na podlagi kontrasta objekta. Izberite optimalno raven med 1 EV (nizka) in 6 EV (visoka).
Če na primer nastavite vrednost osvetlitve 2 EV, se ustvarijo tri slike s temi ravni osvetlitve: –1 EV, optimalna osvetlitev in 1 EV.

Opomba

  • [Auto HDR] ni na voljo za slike RAW.
  • Če način osvetlitve nastavite na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama] ali [Scene Selection], možnosti [Auto HDR] ni mogoče izbrati.
  • Če izberete [Multi Frame NR], možnosti [Auto HDR] ni mogoče izbrati.
  • Naslednji posnetek lahko ustvarite šele po koncu postopka zajemanja predhodnega posnetka.
  • Želeni učinek je odvisen od luminančne razlike objekta in pogojev fotografiranja.
  • Če uporabljate bliskavico, je učinek te funkcije manjši.
  • Če je kontrast prizora nizek ali v primeru tresenja fotoaparata ali zamegljenosti objekta, je lahko kakovost slik HDR nižja. Če je fotoaparat zaznal težavo, vas o njej obvesti tako, da prek posnete slike prikaže oznako . Po potrebi posnemite novo fotografijo in pazite na kontrast ali zamegljenost.