Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Nastavitev beline

Prilagodi barvne odtenke glede na svetlobne razmere. Uporabite to funkcijo, kadar se barvni odtenki slike ne ustvarijo po pričakovanjih ali če jih želite namenoma spremeniti, da dosežete želeni fotografski izraz.

  1. MENU (Camera Settings) → [White Balance] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto (privzeta nastavitev):
Izdelek samodejno zazna vir svetlobe in prilagodi barvne odtenke.
Daylight:
Barvni odtenki se prilagodijo za dnevno svetlobo.
Shade:
Barvni odtenki se prilagodijo za sence.
Cloudy:
Temperatura barv se prilagodi za oblačno nebo.
Incandescent:
Temperatura barv se prilagodi za prostore, osvetljene z žarnico, ali izredno svetle prostore, kot je na primer fotografski studio.
Fluor.: Warm White:
Temperatura barv se prilagodi za toplo belo fluorescentno svetlobo.
Fluor.: Cool White:
Temperatura barv se prilagodi za belo fluorescentno svetlobo.
Fluor.: Day White:
Temperatura barv se prilagodi za nevtralno belo fluorescentno svetlobo.
Fluor.: Daylight:
Temperatura barv se prilagodi za dnevno fluorescentno svetlobo.
Flash:
Temperatura barv se prilagodi za svetlobo bliskavice.
Underwater Auto:
Temperatura barv se prilagodi za podvodno fotografiranje.

C.Temp./Filter:
Prilagodi barvne odtenke glede na vir svetlobe. Doseže učinek filtrov CC (izravnava barv) za fotografijo.

Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Uporabi nastavitev beline, shranjeno v [Custom Setup].

Custom Setup:
Shrani podatke o osnovni beli svetlobi v svetlobnih razmerah za okolje fotografiranja.
Izberite številko shranjene nastavitve beline po meri.

Namig

  • Z desnim delom izbirnega kolesca lahko prikažete zaslon za natančno prilagoditev in po potrebi natančno prilagodite temperaturo barv.
  • V meniju [C.Temp./Filter] lahko z desnim delom izbirnega kolesca prikažete zaslon za nastavitev temperature barv in prilagodite nastavitve. Ko znova pritisnete desno stran kolesca, se prikaže zaslon za natančno prilagoditev, na katerem lahko po potrebi natančno prilagodite nastavitve.

Opomba

  • Možnost [White Balance] je nastavljena na [Auto] v teh primerih:
    • [Intelligent Auto]
    • [Superior Auto]
    • [Scene Selection]