Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Audio Recording

S to funkcijo se določi, ali naj se pri snemanju filmov posname zvok.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Recording] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Zvok se posname (stereo).

Off:
Zvok se ne posname.

Opomba

  • Če izberete možnost [On], se posname tudi šum objektiva in fotoaparata.