Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Audio Rec Level

Raven snemanja zvoka lahko prilagodite med preverjanjem ravni merilnika.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Rec Level] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

+:
Zviša raven snemanja zvoka.
−:
Zniža raven snemanja zvoka.

Reset:
Ponastavi raven snemanja zvoka na privzeto vrednost.

Opomba

  • Ne glede na nastavitve [Audio Rec Level] omejevalnik vedno deluje.
  • [Audio Rec Level] je na voljo samo, kadar je snemalni način nastavljen na Movie.
  • Nastavitve [Audio Rec Level] se uporabijo tako za notranji mikrofon kot za vhodni priključek za mikrofon .

Namig

  • Uporabite slušalke in prilagodite raven zvoka, tako da preverite dejanski zvok.
  • Pri snemanju filmov z visoko ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na nižjo raven zvoka. Tako lahko posnamete bolj realističen zvok. Pri snemanju filmov z nižjo ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na višjo raven zvoka, da bo zvok lažje slišati.