Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Audio Out Timing

Če uporabljate slušalke, lahko pri fotografiranju nastavite odpravljanje odmeva.

  1. MENU (Camera Settings) → [Audio Out Timing] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Live (privzeta nastavitev):
Pri snemanju filmov predvaja zvok brez zamika. Izberite to nastavitev, če imate pri nadziranju zvoka težave z zvočni odmiki.

Lip Sync:
Pri snemanju filmov predvaja sinhronizirana video in zvok. Izberite to nastavitev, če želite preprečiti neželene neskladnosti videa in zvoka.