Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Wind Noise Reduct.

S to funkcijo določite, ali želite med snemanjem filma zmanjšati šum vetra.

  1. MENU (Camera Settings) → [Wind Noise Reduct.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Zmanjša šum vetra.

Off (privzeta nastavitev):
Ne zmanjša šuma vetra.

Opomba

  • Če nastavitev [On] uporabite na lokaciji, kjer veter ne piha dovolj močno, se lahko običajen zvok posname pretiho.
  • Če uporabljate zunanji mikrofon (naprodaj posebej), funkcija [Wind Noise Reduct.] ne deluje.