Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Auto Slow Shut. (film)

S to funkcijo nastavite, ali želite pri snemanju filmov omogočiti samodejno prilagoditev hitrosti zaklopa, kadar je objekt zatemnjen.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Slow Shut.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Vključi funkcijo [Auto Slow Shutter]. Hitrost zaklopa se samodejno zmanjša. Pri snemanju filmov na temnih lokacijah lahko zmanjšate šum, tako da zmanjšate hitrost zaklopa.

Off:
Izključi funkcijo [Auto Slow Shutter]. Film bo temnejši kot pri izbiri možnosti [On], vendar pa lahko tako posnamete film z bolj izravnanim premikanjem in manjšo zamegljenostjo objekta.

Opomba

  • [Auto Slow Shut.] ni na voljo v teh primerih:
    • Če je možnost [Movie] v snemalnem načinu nastavljena na [Shutter Priority] ali [Manual Exposure].
    • Če je možnost [ISO] nastavljena na možnost, ki ni [ISO AUTO].