Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Memory

Omogoča registracijo največ dveh pogosto uporabljenih načinov ali nastavitev v fotoaparatu. Nastavitve lahko preprosto prikličete z gumbom za izbiro načina.

  1. Izberite nastavitev v fotoaparatu, ki jo želite registrirati.
  2. MENU (Camera Settings) → [Memory] → želena številka.

Elementi, ki jih lahko registrirate

  • Način za fotografiranje
  • Zaslonka (število F)
  • Hitrost zaklopa
  • Camera Settings

Priklic registriranih nastavitev

Izberite številko pomnilnika »1» ali »2« na gumbu za izbiro načina.

Spreminjanje registriranih nastavitev

Zamenjajte izbrano nastavitev z želeno in izvedite vnovično registracijo nastavitve za isto številko načina.

Opomba

  • Premika programa ni mogoče registrirati.
  • Za nekatere funkcije se položaj gumba za izbiro načina in nastavitev, ki se dejansko uporabi pri snemanju, morda ne ujemata. V tem primeru fotografirajte z upoštevanjem informacij, prikazanih na zaslonu.