Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Dial Setup

Funkcije sprednjega/zadnjega gumba lahko preklapljate.

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial Setup] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

SS F/no.:
S sprednjim gumbom spremenite hitrost zaklopa, z zadnjim pa vrednost zaslonke.

F/no. SS (privzeta nastavitev):
S sprednjim gumbom spremenite vrednost zaslonke, z zadnjim pa hitrost zaklopa.

Opomba

  • Funkcija [Dial Setup] je omogočena, kadar je način osvetlitve nastavljen na »M«.