Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Smile/Face Detect.

Omogoča zaznavanje obrazov, prilagodi nastavitve ostrenja, osvetlitve in bliskavice ter samodejno izvede slikovno obdelavo.

 1. MENU (Camera Settings) → [Smile/Face Detect.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off (privzeta nastavitev):
Ne uporablja funkcije [Face Detection].

On (Regist. Faces):
Zazna prednostni registrirani obraz s funkcijo [Face Registration].

On:
Zazna obraz brez upoštevanja prednosti registriranega obraza.

Smile Shutter:
Samodejno zazna in zajame nasmeh.

Okvir za zaznavanje obrazov

 • Ko izdelek zazna obraz, prikaže siv okvir za zaznavanje obrazov. Če je omogočeno samodejno ostrenje, se ta okvir obarva belo. Če pritisnete sprožilo do polovice, se obarva zeleno.
 • Če izdelek zazna vsaj dva obraza, za prilagoditev izbere prednostni obraz, okvir za zaznavanje obrazov okoli tega obraza pa se obarva belo. Okvirji za zaznavanje obrazov okoli drugih registriranih obrazov se obarvajo rdečkasto vijolično.

Nasveti za učinkovitejše zajemanje nasmehov

 • Oči morajo biti široko odprte in jih ne smejo prekrivati lasje.
 • Obraz ne sme biti zakrit s kapo, masko, sončnimi očali itd.
 • Poskusite usmeriti obraz naravnost v objektiv in čim bolj poravnati glavo subjekta.
 • Nasmeh mora biti izrazit z odprtimi usti. Izdelek lažje zazna nasmeh, če so zobje vidni.
 • Ob pritisku sprožila v načinu Smile Shutter izdelek posname sliko. Po fotografiranju se izdelek vrne v način Smile Shutter.

Namig

 • Če je funkcija [Smile/Face Detect.] nastavljena na [Smile Shutter], lahko za občutljivost zaznavanja nasmeha izberete [On: Slight Smile], [On: Normal Smile] in [On: Big Smile].

Opomba

 • Funkcije [Face Detection] ni mogoče uporabljati s temi funkcijami:
  • Če uporabljate funkcije zooma, ki niso optični zoom
 • Izdelek lahko zazna največ osem različnih obrazov.
 • Izdelek v nekaterih razmerah ne bo zaznal obrazov ali lahko kot obraze pomotoma zazna druge objekte.
 • Če izdelek ne more zaznati obraza, nastavite občutljivost zaznavanja nasmehov.
 • Če v načinu [Smile Shutter] sledite obraz s funkcijo [Lock-on AF] , se zaznavanje obrazov izvede samo za ta obraz.