Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Face Registration (New Registration)

Če registrirate obraze vnaprej, lahko izdelek zazna registrirani obraz kot prednostni obraz, kadar je možnost [Face Detection] nastavljena na [On (Regist. Faces)].

  1. MENU (Custom Settings) → [Face Registration] [New Registration].
  2. Poravnajte vodilni okvir z obrazom, ki ga želite registrirati, in pritisnite sprožilo.
  3. Ko se prikaže potrditveno sporočilo, izberite [Enter].

Opomba

  • Registrirate lahko največ osem obrazov.
  • Fotografirajte obraz od spredaj v svetlem prostoru. Če je obraz zakrit s kapo, masko, sončnimi očali ipd., ga morda ne bo mogoče pravilno registrirati.