Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Face Registration (Order Exchanging)

Pri registriranju več obrazov dobi prednost prvi obraz, ki ga registrirate. Prednostni vrstni red lahko spremenite.

  1. MENU (Custom Settings) → [Face Registration] [Order Exchanging].
  2. Če želite spremeniti prednostni vrstni red, izberite obraz.
  3. Izberite ciljno mesto.