Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Auto Obj. Framing (fotografija)

Ko izdelek zazna in fotografira obraze, makro fotografira objekte ali pri fotografiranju uporablja možnost sledenja objektov [Lock-on AF], samodejno prireže zajeto fotografijo ter ustvari ustrezno kompozicijo in jo shrani. Shranita se tako izvirna kot prirezana fotografija. Prirezana fotografija se shrani v enaki velikosti kot izvirna.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → želena nastavitev.
    • Če je v načinu Live View Display vključena funkcija prirezanja, se prikaže oznaka .
    • Po fotografiranju se na zaslonu Auto Review prikaže okvir s prirezanim območjem.

Podrobnosti elementov menija

Off (privzeta nastavitev):
Funkcija prirezanja fotografij ni vključena.
Auto:
Samodejno prireže fotografije in ustvari ustrezno kompozicijo.

Opomba

  • Prirezana fotografija morda ne bo najboljša možna kompozicija, odvisno od pogojev snemanja.