Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Auto Review

S to funkcijo lahko po fotografiranju podrobneje pregledate zadnji posnetek. Za funkcijo Auto Review lahko nastavite tudi čas prikaza.

  1. MENU (Custom Settings) → [Auto Review] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

10 Sec/5 Sec/2 Sec (privzeta nastavitev):
Takoj po fotografiranju omogoči prikaz zadnjega posnetka z določeno časovno omejitvijo. Med samodejnim pregledom lahko podrobneje pregledate fotografijo, tako da uporabite povečavo.
Off:
Ne prikaže samodejnega pregleda.

Opomba

  • Če izdelek poveča fotografijo s slikovno obdelavo, se lahko pred povečavo in prikazom povečane fotografije začasno prikaže izvirna fotografija.
  • Za prikaz s funkcijo Auto Review se uporabijo nastavitve DISP (Nastavitev zaslona).