Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Live View Display

S to funkcijo nastavite, ali želite na zaslonu prikazati slike, spremenjene z učinki izravnave osvetlitve, nastavitve beline, funkcije [Creative Style] ali funkcije [Picture Effect].

  1. MENU (Custom Settings) → [Live View Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Setting Effect ON (privzeta nastavitev):
Prikaže, približno kako bo videti slika po uveljavitvi vaših nastavitev. To nastavitev uporabite, kadar želite med fotografiranjem preveriti rezultate posnetka na zaslonu Live View.

Setting Effect OFF:
Prikaže zaslon Live View brez učinkov izravnave osvetlitve, nastavitve beline, funkcije [Creative Style] ali funkcije [Picture Effect]. Če uporabite to nastavitev, lahko preprosto preverite kompozicijo slike.
Prikaz Live View je vedno na voljo z ustrezno svetlostjo (tudi v načinu [Manual Exposure]).

Opomba

  • Če način fotografiranja nastavite na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama], [Movie] ali [Scene Selection], možnosti [Live View Display] ni mogoče nastaviti na [Setting Effect OFF].
  • Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect ON], bo preverjanje kompozicije morda oteženo, saj je lahko prikaz Live View pretemen ali presvetel. V tem primeru nastavite [Live View Display] na [Setting Effect OFF]. Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], svetlost slike ne bo enaka svetlosti prikaza Live View.

Namig

  • Če uporabljate bliskavico drugega proizvajalca (npr. studijsko bliskavico), je lahko prikaz Live View pri nekaterih nastavitvah hitrosti zaklopa temen. Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], bo prikaz Live View svetel, tako da lahko preprosto preverite kompozicijo.