Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

e-Front Curtain Shut. (ILCE-7)

Funkcija elektronskega zaklopa sprednje zavese skrajša časovni zamik med sprostitvami zaklopa.

  1. MENU (Custom Settings) → [e-Front Curtain Shut.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Uporablja funkcijo elektronskega zaklopa sprednje zavese.

Off:
Ne uporablja funkcije elektronskega zaklopa sprednje zavese.

Opomba

  • Kadar fotografirate pri velikih hitrostih zaklopa in je pritrjen objektiv velikega premera, lahko pride do podvajanja zamegljenega območja, kar je odvisno od objekta ali pogojev fotografiranja. V takšnih primerih to funkcijo nastavite na možnost [Off].
  • Kadar uporabljate objektiv drugega proizvajalca (vključno z objektivom Minolta/Konica-Minolta), nastavite ta element na možnost [Off]. Če to funkcijo nastavite na možnost [On], se ne bo nastavila pravilna osvetlitev ali pa bo svetlost slike neenakomerna.