Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

S. Auto Img. Extract.

Nastavi, ali naj se vse slike, ki so bile neprekinjeno posnete v funkciji [Superior Auto], shranijo ali ne.

  1. MENU (Custom Settings) → [S. Auto Img. Extract.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto (privzeta nastavitev):
Shrani eno primerno sliko, ki jo izbere izdelek.
Off:
Shrani vse slike.

Opomba

  • Tudi če funkcijo [S. Auto Img. Extract.] nastavite na [Off] in je za način prepoznavanja prizora izbrana možnost [Hand-held Twilight], se shrani ena združena slika.
  • Kadar je aktivirana funkcija [Auto Obj. Framing], se shranita dve sliki, tudi če funkcijo [S. Auto Img. Extract.] nastavite na [Auto].