Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Distortion Comp.

Izravna popačenje zaslona, ki ga povzročajo določene lastnosti objektiva.

  1. MENU (Custom Settings) → [Lens Comp.] [Distortion Comp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejno izravna popačenje zaslona.

Off (privzeta nastavitev):
Ne izravna popačenja zaslona.

Opomba

  • Funkcija [Distortion Comp.] je na voljo le, kadar je nameščen objektiv E-mount.
  • Odvisno od nameščenega objektiva je funkcija [Distortion Comp.] fiksno nastavljena na [Auto] in ne morete izbrati možnosti [Off].