Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Dial / Wheel Lock

Nastavite lahko, ali se izbirnik in kolesce zakleneta tako, da pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial / Wheel Lock] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Lock:
Zaklene sprednji in zadnji gumb ter izbirno kolesce.
Unlock (privzeta nastavitev):
Ne zaklene sprednjega gumba, zadnjega gumba ali izbirnega kolesca, tudi če pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).

Namig

  • Zaklep [Dial / Wheel Lock] sprostite tako, da pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).