Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Pre-AF (fotografija)

Izdelek samodejno prilagodi ostrenje, preden pritisnete sprožilo do polovice.

  1. MENU (Custom Settings) → [Pre-AF] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Prilagodi ostrenje, preden pritisnete sprožilo do polovice.
Off:
Ne prilagodi ostrenja, preden pritisnete sprožilo do polovice.

Opomba

  • [Pre-AF] je na voljo le, kadar je nameščen objektiv E-mount.