Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Audio Level Display

S to funkcijo se nastavi, ali se zaslonu prikaže raven zvoka.

  1. MENU(Custom Settings) → [Audio Level Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Prikaže raven zvoka.
Off:
Ne prikaže ravni zvoka.

Opomba

  • Raven zvoka ni prikazana v naslednjih primerih:
    • Ko je možnost [Audio Recording] nastavljena na [Off].
    • Ko je možnost DISP (Nastavitev zaslona) nastavljena na [No Disp. Info.].
  • Nastavite način snemanja na [Movie]. Raven zvoka lahko pred snemanjem vidite le v načinu za snemanje filmov.