HDD AUDIO PLAYERHAP-S1

Formátování externího pevného disku (Format External HDD)

Můžete zformátovat externí pevný disk.
Při formátování se smaže veškerý obsah uložený na disku.
Při formátování externího pevného disku se ujistěte, že je správně připojen.

 1. Na domovské obrazovce zvolte [Settings] (nastavení) – [HDD Settings] (nastavení pevných disků).
 2. Zvolte možnost [Format External HDD] (formátovat externí HDD).
  Objeví se potvrzovací obrazovka.
 3. Zvolte možnost [Yes] (ano).
  Spustí se formátování pevného disku.
 4. Po ukončení formátování pevného disku zvolte [OK].

Poznámka

 • Po formátování bude na pevném disku systém souborů ext4.
  Externí pevné disky, které byly zformátovány systémem HDD AUDIO PLAYER, nelze použít s počítačem (Windows/Mac). Chcete-li použít externí pevný disk se svým počítačem, přečtěte si provozní pokyny operačního systému vašeho počítače a disk zformátujte na počítači.
 • Během formátování systém HDD AUDIO PLAYER nevypínejte.
 • Během formátování neodpojujte externí pevný disk.
 • Během formátování nelze systém HDD AUDIO PLAYER ovládat.
 • Při spuštění formátování pevného disku se zastaví přehrávání hudebních souborů.
 • Není-li připojen žádný externí pevný disk, možnost [Format External HDD] (formátovat externí HDD) v kroku 2 je neaktivní a zašedivělá.
 • Formátování externího pevného disku smaže pouze databázi externího pevného disku, který je momentálně připojen k systému HDD AUDIO PLAYER. V systému HDD AUDIO PLAYER zůstanou informace (databáze) jiných externích pevných disků, s kterými byl použit.