Przewodnik pomocniczy

MDR-1RBT

Podręcznik użytkownika jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów. Można w nim również znaleźć odpowiedzi na pytania.