Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Lučka POWER/CHG (polnjenje) utripa med polnjenjem paketa baterij.

  • Če se baterija polni preko vgrajenega kabla USB, ga izvlecite in znova priključite.
  • Če je temperatura paketa baterij previsoka, morda ne boste napolniti paketa baterij.
  • Paket baterij pravilno vstavite v izdelek. Če težave ne morete odpraviti, izvlecite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice (stenska vtičnica) in se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Paket baterij je morda poškodovan.