Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Izdelek preneha snemati.

  • Če je izdelek neprestano izpostavljen tresenju, se snemanje lahko prekine.