Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Fotografije so samodejno posnete.

  • Ko je [Smile Shutter] nastavljen na [Dual Capture] ali [Always On], so fotografije samodejno posnete, ko izdelek zazna nasmeh.