Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Ni mogoče najti brezžične dostopovne točke za povezavo. (modeli s funkcijami Wi-Fi/NFC)

  • Glede na pogoje signala se brezžična dostopovna točka morda ne bo prikazala na zaslonu izdelka. Izdelek premaknite bližje brezžični dostopovni točki.
  • Glede na nastavitve se brezžična dostopovna točka morda ne bo prikazala na zaslonu izdelka. Za pravilne nastavitve si oglejte priročnik z navodili za brezžično dostopovno točko.