Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

[WPS Push] ne deluje. (modeli s funkcijami Wi-Fi/NFC)

  • Odvisno od nastavitev brezžične dostopovne točke možnost [WPS Push] morda ne bo na voljo. Preverite geslo in SSID brezžične dostopovne točke, da nastavite [Access point settings].