Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Povezava NFC ne deluje. (modeli s funkcijami Wi-Fi/NFC)

  • Spremenite položaj združljive naprave, da skrajšate razdaljo med (oznako N) pametnega telefona in (oznako N) izdelka.

    Če težava še vedno ni odpravljena, pomaknite pametni telefon za nekaj milimetrov ali ga odmaknite od izdelka, počakajte vsaj 10 sekund in ju nato znova približajte.

  • Ta izdelek je v načinu [Airplane Mode]. Možnost [Airplane Mode] nastavite na [Off].
  • Prepričajte se, da je pametni telefon pripravljen na komunikacijo. Podrobnosti poiščite v priročniku z navodili pametnega telefona.
  • V bližino (oznaka N) ne polagajte drugih kovinskih predmetov razen pametnega telefona.
  • Ne dotikajte (oznaka N) tega izdelka z dvema ali več pametnimi telefoni hkrati.
  • Če se v pametnem telefonu izvaja druga aplikacija, ki uporablja funkcijo NFC, jo zaprite.