Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Na povezanem televizorju niso predvajane ne slike ne zvok.

  • Slike se ne predvajajo prek priključka HDMI OUT, če so zaščitene s signali zaščite avtorskih pravic.