Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Prikaz samodiagnoze

Če se na LCD-monitorju pojavijo indikatorji, preverite naslednje. Če težav tudi po nekaj poskusih niste uspeli odpraviti, se obrnite se na prodajalca izdelkov Sony ali lokalni pooblaščeni servisni center Sony. Sporočite jim vse številke kode napake, ki se začenjajo s C ali z E.

Ko se na LCD-monitorju prikaže pomembno opozorilo, boste morda zaslišali melodijo.

C:(ali E:): (Prikaz samodiagnoze)

C:04:

Ne uporabljate pravega paketa baterij. Prepričajte se, da uporabljate pravi paket baterij.

Čvrsto priklopite omrežni napajalnik in USB-kabel.

C:06:

Temperatura paketa baterij je visoka. Zamenjajte paket baterij ali ga postavite na hladno mesto.

C:13: / C:32:

Odstranite vir napajanja. Ponovno ga priključite in poskusite znova zagnati izdelek.

E::

Sledite navodilom od 2. koraka dalje v razdelku »Če imate težave«.

(Opozorilo ravni napolnjenosti baterije)

Paket baterij je skoraj izpraznjen.

(Opozorilni indikator temperature paketa baterij)

Temperatura paketa baterij je visoka. Zamenjajte paket baterij ali ga postavite na hladno mesto.

(Opozorilni indikator pomnilniške kartice)

Počasi utripa

Zmanjkuje prostih mest za snemanje slik.

Pomnilniška kartica ni vstavljena.

Hitro utripa

Ni na voljo dovolj prostora za snemanje slik. Po shranjevanju slik na drug medij izbrišite nepotrebne slike ali formatirajte pomnilniško kartico.

Datoteka zbirke podatkov slik je morda poškodovana. Preverite datoteko podatkovne zbirke, tako da izberete - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] – zapisovalni medij.

Pomnilniška kartica je poškodovana.

(Opozorilni indikator za formatiranje pomnilniške kartice)

Pomnilniška kartica je poškodovana.

Pomnilniška kartica ni pravilno formatirana.

(Opozorilni indikator za nezdružljivo pomnilniško kartico)

Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.

(Opozorilni indikator za zaščito pred pisanjem na pomnilniško kartico)

Pomnilniška kartica je zaščitena pred pisanjem.

Dostop do pomnilniške kartice je bil omejen na drugi napravi.

(Opozorilni indikator za opozorilo za tresenje kamere)

Izdelek je nestabilen, zato hitro pride do tresenja kamere. Izdelek mirno držite z obema rokama in posnemite sliko. Kljub temu indikator opozorila za tresenje kamere ne bo izginil.

(Opozorilni indikator za snemanje fotografij)

Zapisovalni medij je poln.

Fotografij ni mogoče posneti med obdelavo. Malo počakajte in nato pričnite s snemanjem.

Fotografij ne morete posneti med snemanjem filmov v naslednjih primerih:

  • Če je funkcija [REC Mode] nastavljena na [Highest Quality ].
  • Če je funkcija [Frame Rate] nastavljena na [60p] (modeli z barvnim sistemom NTSC) ali [50p] (modeli z barvnim sistemom PAL).
  • Če je izbran element [Picture Effect].