Digitalna HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Opozorilni indikatorji

Če se na zaslonu LCD prikaže katero od naslednjih sporočil, upoštevajte navodila.

Cannot recognize the internal memory. Format and use again.

 • Notranji pomnilnik izdelka je nastavljen drugače kot privzeti format. Funkcija [Format] bo morda omogočila uporabo izdelka. Formatiranje bo izbrisalo vse podatke v notranjem pomnilniškem mediju.

Data error.

 • Med branjem notranjega pomnilnika izdelka ali zapisovanjem nanj je prišlo do napake.
 • To se lahko zgodi, če je izdelek izpostavljen neprestanemu tresenju.
 • Naprava morda ne bo predvajala filmov, posnetih z drugimi napravami.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Datoteka za upravljanje je poškodovana. Če izberete [Yes], je ustvarjena nova datoteka za upravljanje. Starejših posnetih slik na mediju ni mogoče predvajati (slikovne datoteke niso poškodovane). Če uporabite funkcijo [Repair Img. DB F.] po tem, ko ustvarite nove informacije, predvajanje starejših posnetih slik morda ne bo mogoče. V tem primeru kopirajte sliko s programsko opremo PlayMemories Home.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Filmov ni mogoče snemati ali predvajati, ker ni podatkov o upravljanju filmov. Če izberete [Yes], bodo ustvarjeni novi podatki o upravljanju filmov in znova boste lahko snemali in predvajali filme.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Filmov ni mogoče snemati ali predvajati, ker ni podatkov o upravljanju filmov. Če izberete , bodo ustvarjeni novi podatki o upravljanju filmov in znova boste lahko snemali in predvajali filme.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Ker so bili podatki zbirke podatkov o filmih z visoko ločljivostjo slike (HD) poškodovani, obstaja neskladje med podatki v zbirki podatkov in podatki v datoteki. Izberite , da varnostno kopirate filme z visoko ločljivostjo slike (HD) in popravite datoteko zbirke podatkov. Varnostno kopiranih filmov v tem izdelku si ni mogoče ogledati. Če izdelek po popravilu zbirke podatkov povežete z računalnikom, lahko uvozite varnostno kopirane filme z visoko ločljivostjo slike (HD) v računalnik z uporabo programske opreme PlayMemories Home, ki je nameščena v računalniku. Vseeno pa ni mogoče zagotoviti, da bo mogoče v računalnik uvoziti vse filme.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Če ste večkrat zapored uporabili funkciji snemanja in brisanja ali če ste uporabili pomnilniško kartico, ki je bila formatirana v drugi napravi. Varnostno kopirajte podatke in jih shranite na drugo napravo (npr. v računalnik) ter nato formatirajte pomnilniško kartico v tem izdelku.
 • Velikost vstavljene pomnilniške kartice ne zadošča za snemanje filmov. Uporabite priporočeno pomnilniško kartico.

Restoring data...

 • Zapisovanje podatkov na medij izdelka ni uspelo. Naprava je poskusila obnoviti podatke, a neuspešno.

Cannot recover data.

 • Zapisovanje podatkov na medij izdelka ni uspelo. Naprava je poskusila obnoviti podatke, a neuspešno.

Reinsert the memory card.

 • Večkrat vstavite pomnilniško kartico. Če indikator po ponovni vstavitvi še vedno utripa, je pomnilniška kartica morda poškodovana. Poskusite z drugo kartico.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Formatirajte pomnilniško kartico. Ne pozabite, da formatiranje pomnilniške kartice izbriše vse podatke, vključno s posnetimi filmi in fotografijami.

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Map, ki presegajo 999MSDCF, ni mogoče ustvariti. S tem izdelkom ni mogoče ustvariti ali izbrisati map.
 • Z računalnikom formatirajte pomnilniško kartico ali izbrišite mape.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Uporabite pomnilniško kartico, ki je priporočena za ta izdelek.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Znova vstavite pomnilniško kartico.

Drugo

Maximum number of images already selected.

 • Izberete lahko največ 100 slik hkrati za:
  • Brisanje filmov/fotografij
  • Zaščito filmov/fotografij ali odstranitev zaščite
  • Kopiranje filmov/fotografij

Data protected.

 • Poskusili ste izbrisati zaščitene podatke. Odstranite podatkovno zaščito.