Přenos hudby pomocí Media Go

Software Media Go lze používat k přenosu hudby z počítače na přehrávač Walkman.
Poznámka
  • Software Media Go nepodporuje obsah využívající technologii správy práv k digitálním médiím („WM-DRM“) pro Windows Media.

  • Hudbu chráněnou autorskými právy nelze přenášet.

Přenos hudby spravované softwarem Media Go

  1. Propojte přehrávač Walkman a počítač pomocí kolébky USB (součástí dodávky) a spusťte software Media Go.

  1. Vyberte požadovanou hudbu () a přetáhněte ji na přehrávač Walkman ().

Software Media Go rozpozná typ dat podle přípony názvu souboru a odešle soubor do příslušné složky přehrávače Walkman.

Přenos hudby spravované softwarem iTunes

  1. Propojte přehrávač Walkman a počítač pomocí kolébky USB a spusťte software Media Go.

  1. Spusťte iTunes.

  1. Vyberte požadovanou hudbu z iTunes () a přetáhněte ji na přehrávač Walkman ().

Software Media Go rozpozná typ dat podle přípony názvu souboru a odešle soubor do příslušné složky přehrávače Walkman.
Poznámka
  • Kolébku USB neodpojujte v případě, že indikátor OPR bliká. Jinak může dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman.

  • Během připojení přehrávače Walkman k počítači nelze používat jeho ovládací tlačítka.

Související témata