Přenos hudby pomocí nástroje Průzkumník Windows/Finder v systému Mac

Hudbu lze přímo přenést přetažením pomocí nástroje Průzkumník Windows nebo Finder v systému Mac.
  1. Propojte přehrávač Walkman a počítač pomocí kolébky USB (součástí dodávky).

  1. V závislosti na typu používaného počítače otevřete složku [Music] jedním z níže uvedených postupů.

Windows 7 a starší:
Vyberte [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Windows 8:
[úvodní obrazovka] – výběrem [Plocha] otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu [Počítač] vyberte [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Mac:
Vyberte [WALKMAN] v postranním panelu nástroje Finder a otevřete složku [Music].

V závislosti na prostředí počítače se může hierarchie dat lišit.
  1. Přetáhněte skladby či složky do složky Music nebo některé její podsložky.

O hierarchii dat

Přetáhněte skladby či složky do správné složky, viz následující obrázky. Přehrávač Walkman umí přehrávat skladby na 1. až 8. úrovni každé složky.
Poznámka
  • Kolébku USB neodpojujte v případě, že indikátor OPR bliká. Jinak může dojít k poškození přenášených dat nebo dat uložených v přehrávači Walkman.

  • Během připojení přehrávače Walkman k počítači nelze používat jeho ovládací tlačítka.

  • Neměňte název složky Music, ani ji neodstraňujte.

  • Některé skladby zřejmě přehrávač Walkman nepřehraje kvůli ochraně autorských práv.

Související témata